20170703 za%cc%81sady buddhova uc%cc%8ceni%cc%81  cover pdf

Zasady Buddhova Uceni


“Chtěl bych vám hned na začátku říci, že má dnešní přednáška se bude zabývat pouze zásadami a základními principy, a je tedy určena zvláště studentům, tj. inteligentním lidem. Budu rozebírat tyto nejširší principy Dhammy (přirozené pravdy) způsobem otázek a odpovědí; to znamená, že si vždy nejprve položím otázku a pak si na ni odpovím. Když nejdříve uslyšíte otázku, lépe porozumíte odpovědi a snáze si ji zapamatujete. Myslím, že to je ten nejvhodnější způsob výkladu pro vás studenty či inteligentní lidi. Říká se, že v Buddhově době se inteligentní lidé nikdy neptali na nic jiného než na zásady a základní principy. Nechtěli slyšet žádná zdlouhavá vysvětlování. To má mimo jiné tu výhodu, že to šetří čas.

Takže takhle to dnes udělám: položím tématickou otázku a pak na ni odpovím v rámci základních principů. Tímto způsobem dostanete podstatné informace o velkém množství témat, faktů, které vám poslouží jako dobrý obecný podklad. Budete-li mít tyto základní vědomosti, přinese vám to prospěch do budoucna; pomůže vám to při studiu a při porozumění jiným řečníkům.

Ještě něco. Forma mé přednášky má vás, studenty, připravit na situace, kdy vám budou kladeny otázky lidmi z jiných zemí a příslušejících k jiným náboženstvím. Umožní vám správně na jejich otázky odpovědět, aniž by došlo k nějakému nedorozumění ohledně Učení.

Dobře si zapamatujte ty body, které představují podstatu či skutečné jádro věci. Pokud si je zapamatujete, bude to velmi dobré a pro všechny z vás velmi prospěšné. Teď se tedy budu zabývat jednotlivými náměty.”


Original English translation by Rod Bucknell published as Buddha-Dhamma for Students in 1968. Translated from English into Czech by Jakub Bartovský (Bhikkhu Gavesako) in 1995. Electronic version by BIA with kind permission of Ven. Ajahn Gavesako, Asalha Puja 2017.


Additional Info


Publication Date:Publisher(s): Buddhadasa Indapanno Archives


Language(s): Čeština